JAN_3463-Edit-2Hlavným cieľom v oblasti zdravotného poradenstva je:

  • pomôcť klientom nájsť spôsob ako sa zbaviť bolesti pohybového aparátu
  • predchádzať bolesti pohybového aparátu
  • naučiť klientov bolesti rozumieť
Priebeh konzultácie

1. návšteva (cca 60-75 min., cena 60 €)

  • rozhovor, pri ktorom zbierame informácie o zdravotnom probléme, jeho vzniku a priebehu
  • opakované pohyby, ktoré nám pomáhajú určiť predbežnú diagnózu
  • stanovenie plánu autoterapie
  • návrh terapeutických pomôcok

ďalšie návštevy (cca 30-45 min., cena 25 €)

  • kontrola priebehu liečby
  • doplnenie terapeutických pomôcok
  • prípadná úprava a doplnenie cvikov

Naším hlavným pracovným nástrojom je POHYB. Vychádzame predovšetkým z Mechanickej diagnostiky a terapie (MDT) podľa R. McKenzieho. V rámci MDT je opakovaný špecifický pohyb používaný na diagnostiku, terapiu aj prevenciu. Ako jednu z najväčších predností metódy oceňujeme nezávislosť klienta na terapeutovi a taktiež edukáciu od prvého stretnutia. Stotožnili sme sa s jedným z hesiel MDT: „Správny pohyb lieči„. Našou úlohou je pomôcť klientovi tento špecifický pohyb nájsť, vysvetliť jeho pôsobenie a byť klientovi oporou po celú dobu autoterapie.

Poradenstvo vedie Martin Šóš, fyzioterapeut, ktorý v roku 2015 zložením certifikačnej skúšky ukončil kompletné postgraduálne štúdium na Medzinárodnom McKenzie Inštitúte. Patrí k zhruba 30 certifikovaným MDT terapeutom na Slovensku.


Fyziokonzílium

brain-2546101__340Pre tých, ktorí si radi vypočujú viac názorov, než sa pustia do cvičenia sme pripravili špeciálnu ponuku – Fyziokonzílium. Ide o konzultáciu, kde klientov problém vyhodnotí naraz viacero fyzioterapeutov (príp. aj fyziatrov) so znalosťou širokého spektra terapeutických metód. Klient si potom má možnosť vybrať pod vedením, ktorého z odborníkov bude ďalej pokračovať. Fyziokonzílium sme pripravili v spolupráci so spriatelenými odborníkmi v oblasti terapie bolestí pohybového aparátu.

Miesto, cena a termíny fyziokonzília sa lišia podľa dostupnosti jednotlivých odborníkov. Je preto potrebné sa na fyziokonzílium objednať s časovým predstihom.